CIRCADIAANS RITME


🟢 Het wordt ’s morgens licht en het wordt ’s avonds ook weer donker. Wij, bewoners van de aarde, hoeven er helemaal niks voor te doen. Het gaat helemaal vanzelf.


🟡 Net zoals het dag- en nachtritme wordt het ieder jaar herfst, winter, zomer én ook weer lente. 

Het wordt eb en vloed.

Het slaap- en waakritme in de natuur wordt geregeld. 

De lichaamstemperatuur is precies afgestemd.

Planten groeien precies op het juiste moment.

Zomer- en wintervacht wisselen elkaar netjes af.

Dieren weten wanneer het tijd is om zich voort te planten en het vrouwelijke geslacht weet van nature precies wat ze moet doen en wat ze moet eten tijdens de dracht.

🟠 Al deze processen vallen onder het begrip Circadiaans ritme. Circa betekent ‘ongeveer’ en Dies betekent ‘dag’. Het Circadiaans ritme is een biologisch ritme dat ongeveer 24 uur duurt.


🟣 De natuur weet precies op het juiste moment wat het moet doen. Omdat dieren iedere dag met hun ‘blote’ voeten in de Aarde lopen zijn ze erg goed afgestemd op de natuur.


🔵 Niemand kan dus zonder het Circadiaans ritme. We hebben het allemaal nodig. Het zorgt voor leven, óns leven!